Nắng nóng và cây đô thị

TTCT - Sức khỏe của các đô thị trong mấy thập niên tới thực sự phụ thuộc vào những gì được gieo trồng ngày hôm nay.