TRẦN MAI

Tác giả

Tổng số bài viết : 162 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TRẦN MAI

Ớt rớt giá thê thảm, chỉ còn 4.000 - 7.000 đồng/kg. Người trồng ớt ở dọc sông Trà Khúc đoạn qua TP Quảng Ngãi phải mang ớt ra vỉa hè đường Trường Sa phơi. Con đường đẹp nhất nhì tỉnh Quảng Ngãi phủ màu đỏ của ớt.