NHÀ VĂN, NGHỀ VIẾT VÀ CÔNG NGHỆ

Nhà văn kiểu gì cũng sẽ chuyển hướng sang phía công nghệ nhiều hơn vì sự cạnh tranh dữ dội trong một thế giới mà tất cả độc giả tiềm năng nào cũng đang bị giành giật sự chú ý.