Sức khỏe tâm thần - sợ kỳ thị nên âm thầm chịu đựng

Khủng hoảng tâm lý dẫn tới trầm cảm ở người Việt nói chung, thanh thiếu niên nói riêng là một thực tế nghiêm trọng có thật, đang gia tăng nhưng hầu như chưa được thống kê, nghiên cứu một cách hệ thống để có dữ liệu đầy đủ và chính xác, đi cùng một tâm lý tránh né thảo luận phổ biến trong các gia đình dưới ảnh hưởng của văn hóa Á Đông và tập quán xã hội. Xây dựng những giải pháp điều trị và chăm sóc phù hợp văn hóa, điều kiện kinh tế là mục tiêu to lớn và cần thiết, nhưng cần được bắt đầu từ những thứ cụ thể: gột rửa sự thờ ơ, định kiến và thiếu hiểu biết, đi tới sự nhận diện đầy đủ về sức khỏe tâm thần, trong sự quan tâm thật sự và hỗ trợ phù hợp… Bởi không ai đáng để vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần một mình.