Thành phố thông minh

TTCT - Xây dựng thành phố thông minh là một xu hướng thời thượng nhưng đầy thách thức.