Xe điện và chuyện sạc

Tạm ngừng tranh luận với các chuyên gia ô tô và các thầy bói đoán mò tương lai, một người dân bình thường có các nỗi lo sau đây: cây sạc điện gần nhất, xe đi được bao lâu với ắc quy đầy, và nạp ắc quy mất bao lâu. Đó cũng là các bệnh trẻ con của sản phẩm ô tô điện còn quá non trẻ.