THU DUNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 438 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tại các đô thị lớn hiện nay như Hà Nội, TP.HCM, không khó để bắt gặp cảnh đậu xe bừa từ lề đường, vỉa hè đường lớn đến chui vào các con hẻm, khiến giao thông thêm áp lực.