Tag:

công nghiệp quốc phòng nga

  • 18/05/2024
  • 1379 từ

TTCT - Những động thái đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong nhiệm kỳ mới cho thấy ông muốn điều chỉnh ngay một số lĩnh vực, trong khi vẫn muốn duy trì sự liên tục...