Tag:

công nợ

TTCT - Công nợ đang là gánh nặng, từ các chính phủ đến người dân các nước, từ đảo quốc Cyprus nhỏ bé đến siêu cường Mỹ...

TTCT - Công nợ và chính sách tài khóa là hai ám ảnh của cả thế giới đang trong khủng hoảng. Vấn đề không đơn giản là nợ bao nhiêu, mà là làm gì để trả nợ, và nhất là chi tiêu vì mục đích gì để có thể thoát ra khỏi đường hầm.