Tag:

Conor Maynard

TTCT - Từ một hiện tượng âm nhạc trên trang mạng YouTube trở thành niềm hi vọng mới của nhạc trẻ Anh quốc, liệu con đường sự nghiệp của Conor Maynard có trải thảm hoa như hiện tượng YouTube của thị trường nước Mỹ Justin Bieber?