Tag:

COP21

TTCT - Cuối cùng, một thỏa thuận cơ bản về biến đổi khí hậu đã đạt được ở Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Paris (COP21), trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, vượt qua những khó khăn chồng chất.

TTCT - Đã 43 năm kể từ Thượng đỉnh thế giới lần thứ nhất tổ chức ở Stockholm (Thụy Điển), liệu Hội nghị các bên lần thứ 21 (Conference Of the Parties - COP21) ở Paris năm nay có chuyển được hiệp định khung của LHQ về biến đổi khí hậu thành các điều luật môi trường quốc tế có tính ràng buộc pháp lý nhằm đảm bảo việc giảm lượng các khí thải gây hiệu ứng nhà kính (chủ yếu là CO2) làm tăng nhiệt độ trái đất?