XUÂN LÊ (TỪ PARIS)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Môi trường

TTCT - Đã 43 năm kể từ Thượng đỉnh thế giới lần thứ nhất tổ chức ở Stockholm (Thụy Điển), liệu Hội nghị các bên lần thứ 21 (Conference Of the Parties - COP21) ở Paris năm nay có chuyển được hiệp định khung của LHQ về biến đổi khí hậu thành các điều luật môi trường quốc tế có tính ràng buộc pháp lý nhằm đảm bảo việc giảm lượng các khí thải gây hiệu ứng nhà kính (chủ yếu là CO2) làm tăng nhiệt độ trái đất?