Tag:

Costa Rica

TTCT - Bà muốn biến hoạt động tình nguyện thành một phần của văn hóa dân tộc và giúp Costa Rica nhận ra những cơ hội cho một cuộc sống tốt đẹp hơn có thể được khai mở, nếu tất cả mọi người dành ra ba giờ một tuần để làm tình nguyện cho một “lý do” mà họ lựa chọn.