Tag:

cuộc tranh đấu gi-lê vàng

TTCT - Vấn đề lớn nhất của những cuộc bạo động nổ ra trên khắp nước Pháp thời gian qua - cuộc tranh đấu gi-lê vàng - không phải là do nghèo đói, mà trước hết bởi bất công.