Tag:

CỰU BINH TRỞ LẠI

TTCT - Chuck Palazzo vẫn nhớ như in những hình ảnh đầu tiên về Việt Nam cách đây 45 năm vào mùa thu năm 1970: những chiếc quan tài nối nhau xếp dọc đường băng ở sân bay Đà Nẵng.