Tag:

da trắng

TTCT - Trong hoài niệm của những ai từng đọc sách của Dr. Seuss, những cuốn sách ấy toát lên sự ấm áp, song than ôi, nay họ buộc phải nhìn các cuốn sách này với cáo buộc chúng gây tổn thương.

TTCT - Văn hóa và bản sắc định hình cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Tuy nhiên, màu da của chúng ta định hình cách những người khác nhìn nhận chúng ta. Tôi định vị mình là một người Ý và người Việt Nam. Tôi cũng vừa là người Mỹ, vừa là người Ý. Tôi là người da trắng.