Tag:

đại đông á

TTCT - Trong vòng một tuần, Trung Quốc và Mỹ đã ba lần đụng độ không tương nhượng ở các hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Đông Á ở Singapore và APEC tại Papua New Guinea. Đây là cạnh tranh đơn thuần hay tranh giành một mất, một còn?