Tag:

Đại hội TDTT toàn quốc 2022

TTCT - Đó là lời của một cán bộ ngành thể thao nói với tôi khi đề cập đến Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 9.