Tag:

Danh họa

TTCT - Một thế kỷ sau khi Vincent Van Gogh qua đời, hậu thế vẫn băn khoăn đâu là bức tranh cuối cùng của ông, ông đã đi đâu, làm gì vào cái ngày định mệnh 27-7-1890. Những bí ẩn đó cuối cùng đã được giải mật một cách tình cờ qua một tấm bưu thiếp cũ.

TTCT - Bốn tháng sau khi "Tô Ngọc Vân - tấm gương phản chiếu xã hội Việt Nam 1906-1954" hoàn tất, gặp lại tác giả khảo cứu này, ông Phan Cẩm Thượng, vẫn thấy ông than buồn. TTCT mời bạn nghe cuộc trò chuyện giữa nhà văn Nguyễn Văn Thọ với nhà nghiên cứu văn hóa và phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng.