Tag:

danh lục đỏ

TTCT - Loài khướu Ngọc Linh Trochalopteron ngoclinhense, loài chim đặc hữu Việt Nam đang được xếp vào bậc nguy cấp trong danh lục đỏ của Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). Đây là bức ảnh đầu tiên của loài chim này trên thế giới.