Tag:

đạo đức kinh doanh

TTCT - Hai mươi năm trước, khi Ba Lan bắt đầu chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường thì bên cạnh các cải tổ về luật pháp, hệ thống giáo dục phải nhận thêm một nhiệm vụ là nhanh chóng cung cấp cho xã hội những kiến thức cần thiết nhất về kinh tế, trong đó có đạo đức kinh doanh.