Tag:

đặt hàng quốc hội

TTCT - Cử tri kỳ vọng Quốc hội khóa mới tiếp tục phát huy những việc đã làm được của Quốc hội khóa XIII, đồng thời đổi mới hơn nữa, nhất là trong chuyện chất vấn và trả lời chất vấn.