Tag:

dậy trễ

TTCT - Gần đây, ngành giáo dục chủ trương đưa các em học sinh khuyết tật vào học chung với các em phát triển bình thường, giúp các em hòa nhập. Thầy cô được hướng dẫn nghiệp vụ giảng dạy cũng như chăm sóc các em, nhưng chuyện không đơn giản.