NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

Tác giả

Tổng số bài viết : 13 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

Báo Tuổi Trẻ có bài nêu những nỗi lo mang tên “công trình khoa học, sáng kiến” của ngành y. Những ngày này, thầy cô đang dạy tại các trường học ở địa phương tôi cũng mang hai nỗi lo lớn. Lo vì cả hai đều tác động vào túi tiền, nhất là dịp xét thưởng cuối năm.

Bạn đọc

TTCT - Không chỉ trẻ tại đô thị mới mất dần không gian vui chơi, trẻ ở vùng quê cũng vậy. Là một nơi sông nước mênh mông, đồng ruộng thẳng tắp, ảnh hưởng đô thị hóa chưa nhiều nhưng trẻ quê tôi cũng đang mất dần sân chơi.

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - Kể từ khi ban giám hiệu một số trường cho thiết lập hộp thư “Điều em muốn nói”, hay “Góp ý với thầy cô” để học sinh phản ảnh, đưa ra đề nghị..., tình hình đưa đến kết cục không ai muốn.

Bạn đọc

TTCT - Chỉ còn vài tuần nữa năm học sẽ kết thúc. Người thầy làm công tác chủ nhiệm lại một lần nữa bối rối vì con số 100. Đây chính là chỉ tiêu “trên” giao cho trường, cho lớp ở nhiều mặt.