Tag:

đe dọa hạt nhân

  • 25/02/2024
  • 1437 từ

TTCT - Trước đây, Iran vẫn chỉ được coi là một thế lực khu vực, nhưng căng thẳng trên Biển Đỏ gần đây cho thấy thế và lực của họ đang thay đổi.