Tag:

địa đồ Trung Hoa

TTCT - Ngoài việc cần hệ thống lại thông tin về những địa đồ cổ Trung Hoa cho thấy chính họ tự xác nhận đất đai cương vực của họ chỉ đến đảo Hải Nam mà Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ là một ví dụ, cũng nên quan tâm tới các nghiên cứu sau này dựa trên tư liệu địa đồ.

TTCT - Trung Quốc là nơi có truyền thống lâu đời về sử học nói chung và địa đồ nói riêng, ngành khảo cổ từng phát hiện vài tấm địa đồ vẽ những địa phương nhỏ có niên đại rất sớm, như vào năm 1986 phát hiện tại Cam Túc bảy bức Bãi thả ngựa sông Thiên Thủy có niên đại thời Chiến Quốc (năm 299 trước Công nguyên), năm 1974 phát hiện tại gò Mã Vương (tỉnh Hồ Nam) ba bức có niên đại thời Hán (năm 168 trước Công nguyên).