Tag:

Dịch giả Nguyễn Huy Hoàng

TTCT - Cực ngắn, với những quan sát sống động về những điều thường nhật, đọc Lydia Davis là chiêm ngưỡng một phong cách văn chương độc đáo.

TTCT - "Thế hệ chúng ta phải tự mình giành lại mọi thứ, Mariamirella ạ”, tôi nói. “Nghĩ và làm các thứ cùng lúc. Đừng làm mà không nghĩ thông suốt trước đã. Chúng ta sẽ phải chấm dứt sự khác biệt giữa những thứ mình nghĩ với bản thân những thứ ấy. Rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc”.