Tag:

điều trị tiểu đường

TTCT - Rất không dễ, ai là người trong cuộc hoặc có người thân, con cái “hảo ngọt” đều rất rõ. Nhưng kết quả nghiên cứu mới cho thấy một tương lai khả quan hơn trong cuộc chiến nhiều gian nan này.