Tag:

Đối thoại với sinh viên

TTCT - “Với nền tảng hiện nay, thế hệ sinh viên ngày nay có nhiều cơ hội thành công hơn thế hệ đi trước. Đó là thế hệ đa dạng về mặt tri thức, thành thạo công nghệ và cách tiếp cận tư duy cởi mở hơn” - TS Đàm Quang Minh, người trẻ nhất đang đảm trách vị trí hiệu trưởng một trường ĐH (ĐH FPT) hiện nay, nói với TTCT.