Tag:

đồng hồ thông minh đến đâu

TTCT - “Cell phone watch là tương lai của đồng hồ thông minh hay chỉ là trào lưu thoáng qua?” - Appcessories, chuyên trang bình luận, phân tích các thiết bị đeo tay, không chỉ đưa cái tít khiêu khích như vậy hồi cuối tháng 7 mà còn cho rằng “trong khoảng 10 năm nữa, có lẽ người ta vẫn thích chạm vào điện thoại màn hình lớn hơn là đồng hồ”.