Tag:

đợt tuyệt chủng mới

TTCT - Các nhà khoa học đã cảnh báo nhiều thế kỷ rằng những hành động của con người đang đẩy sự sống trên hành tinh mà chúng ta đang chia sẻ với các giống loài khác tới một cuộc tuyệt chủng hàng loạt lớn chưa từng có.