Tag:

dự án luật

TTCT - Trong lịch sử hoạt động của Quốc hội, khóa XIII và XIV chứng kiến lần đầu tiên có một đại biểu theo đuổi một sáng kiến lập pháp xuyên hai nhiệm kỳ và đã trình được dự án luật ra trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.