Tag:

đua thuyền

Khoa học phục vụ cho thể thao là điều chúng ta thường được nghe. Giờ đây, thể thao phục vụ cho khoa học lại là một câu chuyện thú vị khác mà giới đua thuyền mang đến.

TTCT - Những cánh buồm sẽ khích lệ niềm khát khao tự do sáng tạo, ý chí vượt khó, tinh thần cộng đồng làm việc trong đội ngũ, niềm hạnh phúc được hòa đồng với thiên nhiên vĩ đại... Đó là những thông điệp của cánh buồm mà cha ông chúng ta đã truyền gửi từ xa xưa...