ĐỖ THÁI BÌNH

Tác giả

Tổng số bài viết : 6 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Văn hóa

TTCT - Khi nhìn thấy chiếc ghe nang Đà Nẵng, Pierre Paris không khỏi ngạc nhiên liên tưởng tới những người dân của 1.000 hòn đảo Nam Thái Bình Dương, những người Polynesie vốn là chủ nhân của những chiếc thuyền có gắn thêm một thanh xà hay một phao bên.

Cửa sổ khoa học

TTCT - Những cánh buồm sẽ khích lệ niềm khát khao tự do sáng tạo, ý chí vượt khó, tinh thần cộng đồng làm việc trong đội ngũ, niềm hạnh phúc được hòa đồng với thiên nhiên vĩ đại... Đó là những thông điệp của cánh buồm mà cha ông chúng ta đã truyền gửi từ xa xưa...