Tag:

dựng nghiệp

TTCT - Sau một thời gian “dựng nghiệp” ở quê nhà, diễn viên điện ảnh Johnny Trí Nguyễn cùng gia đình quyết định mở võ đường Liên Phong (Trung tâm huấn luyện Liên Phong) sẽ khai trương tháng 4 này ở quận 7, TP.HCM.