Tag:

DUYÊN TRƯỜNG

TTCT - 1. Chuyện này chép ở sách Tàu. Chuyện mang tên Khắc chu cầu kiếm (Đánh dấu thuyền tìm gươm): Có người nước Sở đi đò qua sông.

TTCT - Nước Trung Hoa tự hào về Vạn lý trường thành. Niềm tự hào này kéo dài vạn dặm từ Sơn Hải quan (Hà Bắc) đến Gia Dụ quan (Cam Túc), theo trục hoành ngàn năm, khí thế ngất cao xanh...