Tag:

Edtech

Cả thế giới đã có năm học đầu tiên làm quen với các lớp học ảo vì đại dịch COVID-19 trong năm 2020. Bài học gì đã được rút ra cho năm thứ hai, khi vaccine đã triển khai nhưng chưa rõ liệu đại dịch có sớm chấm dứt hay không?