TRỌNG NHÂN

Tác giả

Tổng số bài viết : 412 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Chưa bao giờ câu chuyện thương hiệu cho Việt Nam hay cho một thành phố lớn như TP.HCM được quan tâm như lúc này. Tạo thương hiệu cũng đồng nghĩa tạo giá trị cho TP.HCM, mà những đối tượng thụ hưởng chính là người dân, nhà đầu tư và khách du lịch.

Chụp lại một cảnh làm việc thường ngày của ba, học sinh Trịnh Bảo Trâm viết khi gửi đến cuộc thi ảnh Tuổi Xanh: 'Đôi bàn tay chai sạn, mặt mũi lấm lem, quần áo dính dầu nhớt đen sì đã lấy đi hết tuổi thanh xuân của ba'.

Ở những nơi nhiệt độ ngày Tết cứ quanh quẩn mức trên dưới 0oC, xa Việt Nam nửa vòng Trái đất, nhiều du học sinh vẫn có cách để có được một cái Tết ấm áp và đủ đầy nhất trong khả năng của mình.