Tag:

Einstein

TTCT - Bất kỳ nơi nào muốn sử dụng ảnh này hay bất kỳ hình ảnh nào khác của Albert Einstein đều phải xin phép và trả khá bộn tiền.

TTCT - Năm 2016 này, đúng 100 năm sau khi Einstein tiên đoán về sóng hấp dẫn, trạm quan trắc LIGO của Hoa Kỳ lần đầu tiên dò tìm được sóng hấp dẫn của vũ trụ.

TTCT - Khi trông thấy cuốn sách Thuyết tương đối hẹp và rộng (*) của Einstein trên bàn làm việc của tôi, một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội về điện tử và công nghệ thông tin liền hỏi: “Tại sao Thuyết tương đối lại là một cuộc cách mạng trong khoa học hả bác?”.