Tag:

Elena Dolgopyat

TTCT - Nhà phê bình Leonid Yuzephovich đã gọi những áng văn của Dolgopyat là “văn xuôi thông minh”. Văn bà dung dị, tưởng như không cần có thủ pháp nghệ thuật nào. Nhưng chính cái tưởng là “không có nghệ thuật” đó lại là đúc kết của kinh nghiệm và kỹ năng. Mỗi câu chuyện của Elena Dolgopyat là độc nhất vô nhị và chỉ thuộc về bà. Ngay cả những nơi có yếu tố viễn tưởng cũng được tiếp nhận như không phải hư cấu, mà là một điều bình thường được lũy thừa.