Tag:

Genet Lire

TTCT - Các quốc gia châu Phi thường được ví như thánh địa sản sinh ra “những đứa con thần gió”, tức các VĐV điền kinh. Họ chạy vì đam mê, vì giấc mơ chinh phục những tấm huy chương, vì miếng cơm manh áo… Nhưng cũng có người chạy để thoát khỏi địa ngục và khát khao được sống.