Tag:

Giải Goncourt 2014

TTCT - Tháng 11 vừa qua, Giải Goncourt - giải thưởng văn chương quan trọng nhất của nước Pháp - đã được trao cho tiểu thuyết Pas pleurer (Không khóc) của nữ văn sĩ Lydie Salvayre do nhà Seuil xuất bản tháng 9-2014.