Tag:

giáo dục từ nhỏ

Một thầy giáo lớp 5 kể câu chuyện của học sinh lớp ông trên tờ Vox để cho thấy vì sao ông phải nỗ lực dạy cho các em phân biệt được thông tin giả, thông tin thật ngay từ nhỏ, chứ không thể răm rắp tin theo Internet.