Tag:

góc nhìn

TTCT - Là những người thực thi chủ chốt cả Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 (bắt đầu triển khai từ năm học 2012-2013) lẫn đề án đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện (sắp tới), nhiều thầy cô giáo khẳng định: “Đổi mới từ người thầy là việc quan trọng nhất trong rất nhiều việc lớn nhỏ cùng lúc đặt ra thời gian qua”.

TTCT - LTS: Một liên hoan phim khá lạ vừa kết thúc: Liên hoan quốc tế phim nhân học, lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM từ ngày 10 đến 14-11-2012. Tựa bài nêu lên một trong những điểm cốt lõi nhất của liên hoan: tìm hiểu các tiểu văn hóa từ những góc nhìn mật thiết gắn bó với con người.