Tag:

GS Trần Văn Khê

Năm 2014, tôi gọi điện cho nhạc sĩ Trần Văn Khê để hẹn gặp mặt phỏng vấn. Lúc đó, ông vừa về nhà sau một đợt nằm nhà thương khá dài.