Tag:

hạt bụi

TTCT - Vũ trụ trong một hạt bụi, theo nghĩa những tính chất cơ bản nhất của vũ trụ có thể tìm thấy trong một hạt bụi nhỏ, là một ám ảnh không chỉ của phương Đông mà còn của nhiều người làm khoa học.

TTCT - Dù ngày nay con người đã bay lên không gian, vẫn không lúc nào được quên sự giao lưu đích thực ngay trên Trái đất. Đó là nhắn nhủ của Carl Sagan, nhà thiên văn học và nhà vật lý thiên văn, trong Vũ trụ - sự tiến hóa của vũ trụ, sự sống và nền văn minh (*).