Tag:

hãy ngước nhìn

TTCT - Hãy ngước nhìn mảng vàng của những cây điệp đang mùa nở hoa, réo gọi lũ sẻ nhỏ rộn trong tán lá. Đâu đó, chồi non từ những cây mới rụng lá đầu tháng trước, làm thành phố như xanh hơn, khỏe khoắn hơn.