Tag:

hiệp định CPTPP

TTCT - Một trong những điều ít được để ý, dẫn đến không tận dụng được ưu đãi trong các hiệp định tự do thương mại là quy tắc xuất xứ. Điểm khá mới trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là doanh nghiệp được tự khai báo và chịu trách nhiệm về xuất xứ hàng hóa.

TTCT - Cuối cùng thì Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cũng đã được ký kết hôm 8-3. Có rất nhiều cách nhìn về hiệp định này cùng những tác động của nó, trong đó có cái nhìn của Ngân hàng Thế giới (WB) từ góc người nghèo vốn là số đông.