Tag:

HLV Lương Khương Thượng

Lương Khương Thượng và Mai Đức Chung là hai ông thầy có cuộc đời huấn luyện thể thao gắn bó rất nhiều với các tuyển nữ môn bóng chuyền và bóng đá. Hãy nghe họ kể về nỗi trần ai của chị em chọn thể thao làm nghiệp…