Tag:

Họa sĩ Đinh Cường

TTCT - Họa sĩ Đinh Cường (từ Mỹ) và họa sĩ Phan Ngọc Minh (TP Đà Nẵng) triển lãm chung tại Gác Trịnh (*) - nơi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng sinh sống.